Repelent PASKAFLY SPREJ 1L

PaskaFly REPELENT PRO KONĚ je na bázi esenciálních olejů s posilujícím účinkem na kůži a zároveň odpuzujícím účinkem na hmyz.

 • PaskaFly je výsledným produktem exkluzivní receptury
 • PaskaFly je na bázi esenciálních olejů s posilujícím účinkem na kůži a zároveň odpuzujícím účinkem na hmyz.
 • Esenciální oleje mají schopnost pronikat rychle do kůže (keratin), jejich roztroušením dochází k tomu, že jejich vůně ihned odpuzuje mouchy, ovády, komáry, moskyty a střečky
 • PaskaFly je stabilní a odolný k pocení s prodlouženým účinkem (24 h při námaze a 1 týden pokud je zvíře v klidu)
 • PaskaFly se snadno aplikuje a velmi příjemně voní
 • PaskaFly nedráždí kůži, ani svaly koní (nedráždivý produkt)
 • PaskaFly je specialitou, která neušpiní koně (důležité pro postroje), ani jezdce

Složení

 • Je přírodní širokospektrální přípravek, který okamžitě zabraňuje obtěžování mouchami, klíšťaty, ovády, komáry a jiným létajícím hmyzem po dlouhou dobu
 • Založeno exkluzivně na bázi esenciálních olejů, bez použití surovin živočišného původu, bez použití kresolu. 4 g/kg přírodní pyrethrum (CAS: 8003-34-7), 34 g/kg Citriodiol (CAS: 42822-86-6), rostlinný olej, přírodní vůně ve vodném roztoku

Aplikace

 • PaskaFly gel je snadno aplikovatelný a používá se neředěný, 50 ml při každé aplikaci
 • Doporučuje se vetřít do kůže
 • Neaplikujte PaskaFly gel na citlivé sliznice (oči, nozdry, mléčná žláza, pohlavní ústrojí)
 • Lepší využitelnost proti klíšťatům: vetřít gel do spodních částí: na nohy, mezi nohy, na krk
 • Před použitím dobře protřepat
 • Po druhé aplikaci roste přetrvávání účinku PaskaFly
 • Nedráždí kůži, ani svaly koní (nedráždivý produkt)

Opatření při použití

 • H412: škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P102: uchovávejte mimo dosah dětí. P103: Před použitím si přečtěte pokyny na etiketě. P101: Je-li nutná lékařská pomoc: mějte obal nebo štítek výrobku po ruce. P273 / P501: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve zvláštních nebo nebezpečných sběrných místech pro odpady v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. Dlouhá skladovatelnost: 24 měsíců v chladném místě chráněném před mrazem. Regulované použití TP19: odpuzující produkt, který může být použit pro veterinární hygieny. Schovejte před teplem, nenechávejte na přímém slunci. Používejte biocidy bezpečně.